Autor Anna Vičánková

O autorovi

Zvýrazňuji krásu duše skrze tělo
dar

Nikdy se nepokoušej na ničem ulpívat, ale s radostí se o vše děl

Vše, co máš, využívej ve prospěch celku. Nepokoušej se nic hromadit do zásoby, ale o vše se děl, neboť budeš-li se o vše dělit, budeš mít čím dál víc; jestliže se však budeš snažit podržet něco nebo někoho jen pro sebe, určitě to ztratíš.

cesta

Proč volíš klikatou cestu, když přímá cesta leží přímo před tebou?

Život je tak jednoduchý! Proč si ho komplikovat? Proč volíš klikatou cestu, když přímá cesta leží přímo před tebou? Nech svůj život rozvíjet se v tvůj prospěch a nepokoušej se násilně ovlivňovat jeho průběh.

hladina

Nikdy nepoznáš význam svobody, dokud nenecháš věcem volný průběh

Kolikrát jsem ti řekl, že tě potřebuji svobodného, abys mohl uskutečnit vše, co má být vykonáno?

poho

Očekávej svůj duchovní růst

Budeš-li očekávat v životě jen vše nejlepší, přivoláš to k sobě; proto začni hned teď očekávat dobro ve všem a v každém a sleduj, jak k tobě přichází

pohoda

Obklopuj se vznešenými myšlenkami, hezkými věcmi a krásnými lidmi.

Uvědomuj si, za co vše musíš být vděčný. Obklopuj se vznešenými myšlenkami, hezkými věcmi a krásnými lidmi

klid

Všechno, co potřebuješ, čeká v tvém nitru na odhalení, rozvinutí a uvedení v život

Všechno, co potřebuješ, čeká v tvém nitru na odhalení, rozvinutí a uvedení v život. Žalud v sobě obsahuje mohutný dub. I ty v sobě nosíš obrovské možnosti. Stejně jako žalud musí být zasazen a pěstován, aby mohl růst a stát se mohutným dubem, tak i ty musíš poznat své nitro, dřív než se může projevit...

víra

Víra sílí a sílí, je-li stále užívána.

Nechť je tvá víra pevná a neotřesitelná. Víru je třeba žít a dávat najevo, nejen o ní mluvit. Víra sílí a sílí, je-li stále užívána

žena

Nalaď se na správnou vlnu

Nedej se ve svém životě ničím svazovat. Zažívej, jak se tvé vědomí den ze dne rozvijí. Očekávej, že se v tobě a před tebou odhalí nové skutečnosti, a jestliže je žádoucí, aby ses změnil, učiň tak bez váhání.

kouzlo

Pokračuj v rozvoji své síly a velikosti

Už jsi našel něco, čím můžeš přispět celku? Máš pocit, že s celkem splýváš, nebo že stojíš mimo něj a teprve zvažuješ, kde je tvé místo?

dva

Žijeme v neobyčejné době

Žijeme v neobyčejné době. Sleduj, jak se naplňuje Můj rozsáhlý a skvělý plán. Nastal čas nejpodivuhodnějších změn, a proto buď stále na cokoliv připraven