Blog Sluneční květ

Dovol svému vnitřnímu světlu zářit

laska

Přestaň se snažit ze všech sil a prostě nech věci plynout

Přestaň se snažit ze všech sil a prostě nech věci plynout. Nedovol starostem, aby tě spoutaly a zaslepily, ale nauč se přenechávat všechna svá břemena Mně, abys mohl být volný, konat Moji vůli a kráčet po Mých cestách.

obet

Nikdy nehledej kolem sebe obětního beránka, kterého bys mohl obvinit.

Jsi-li se Mnou ve spojení a tvou největší touhou je konat Moji vůli, zjistíš, že každou činnost, kterou vykonáváš, musíš konat nikoli pro sebe sama, ale pro dobro celku.

muž

Žij svůj život a nech okolnosti působit na jeho proměně

Proměňuj se obnovováním své mysli. Jak důležitá jsou tato slova! Slyšel jsi je mnohokrát, ale co jsi s nimi učinil? Co pro tebe znamenají?

zena

Cesta nespoutané ženy

Stejně jako pro mnoho žen, které znám, je i pro mě romantická láska buď vším, o čem si chci povídat, nebo je to ta poslední věc, o které chci mluvit; závisí to na denní době.

jiskra

Božská jiskra je v každém jedinci, ale je třeba ji v mnoha duších vzkřísit a zažehnout v plamen.

Božská jiskra je v každém jedinci, ale je třeba ji v mnoha duších vzkřísit a zažehnout v plamen. Probuď se z dřímoty, poznej božskou podstatu ve svém nitru, pečuj o ni a umožni jí růst a rozkvétat.

dobro

Měj stále na paměti, že ze všeho vzejde dobro

Měj stále na paměti, že ze všeho vzejde dobro a že každá zkušenost je ti dána proto, aby ti pomohla růst a rozvíjet se.

dite

Buď jako malé dítě, prosté a jednoduché, a těš se naplno ze života.

Mohu-li působit skrze otevřené, ochotné prostředníky, pak dojde k podivuhodným událostem. Všechny duše, které je uvidí, rozpoznají v nich Moji ruku a uvědomí si, že samy by nebyly schopny tyto události uskutečnit

vítr

Poselství pro Krále a (Královny) minulosti, přítomnosti a budoucnosti 11.12.2017

Je tu velká výzva! Více odpočívejte! Příliš se zatěžujete! Omezte , nebo zcela vylučte všechny energetické stimulující látky jako je kofein, cukr, nikotin a čokoláda. Často meditujte, můžete například několikrát během dne na dvě minuty zavřít oči a zhluboka dýchat. a buďte pozitivní!

priroda

Viděl jsi rostliny, květy a zvířata odpovídající na lásku a citlivé zacházení?

Nejlepší způsob, jak dosáhnout lásky a úspěchu ve svém životě, je všemu žehnat a vzdávat díky za každý pokrok, který tě na tvé cestě potká jako dar ode Mne.

ruka

Vše je v tvých rukou

Neztrácej čas a energii tím, že sebou budeš mrskat jako ryba na suchu a obviňovat za své podmínky a okolnosti někoho jiného. Prostě věz, že vše je v tvých rukou.