Blog Sluneční květ

Dovol svému vnitřnímu světlu zářit

oko

Rozšiřuj své vědomí a zjistíš, že Já jsem všude

Rozšiřuj své vědomí a zjistíš, že Já jsem všude. Rozšiřuj je dále a uvidíš, co vše zahrnuje ono Já jsem.

cesty

Každý člověk potřebuje získat správný směr

Každý člověk potřebuje získat správný směr, protože bez něho se může úplně ztratit v bludišti života.

svoboda

Postav se na vlastní nohy a přestaň se spoléhat na druhé

Objev svou vlastní cestu a začni ji hned uskutečňovat.

odpovednost

Nyní jsi odpovědný za každý svůj čin.

Máš ve svých rukou velkou odpovědnost

odmena

Každá, duše má něco, oč se může podělit

Nic nevlastni, ale vše naplno užívej a ze všeho se raduj.

nahoru

Stále jdi a nikdy se nevzdávej

V životě je důležité mít cíl a neustále k němu směřovat. Uvědom si skutečný účel a plán ve svém životě, i když možná nebudeš vždy jasně vidět cíl; když scházíš do údolí nebo když cesta zatáčí, nemůžeš vždy vidět za roh

klidno

Mnohokrát jsi již slyšel slova “ Život je takový, jakým jej učiníš „

Včerejšek zanech za sebou; uč se z něho, ale nepřipusť, aby ti zkazil dnešek.

zmena

Požehnaní jsou ti, kteří jsou ochotni a otevřeni ke změnám

Požehnaní jsou ti, kteří jsou ochotni a otevřeni ke změnám, vidí potřebu změn a něco pro ně dělají; jsou jako kvasnice, bez nichž by těsto nevykynulo.

sun

Nikdy neztrácej čas a energii přáním, abys byl někde jinde a dělal něco jiného

Nikdy neztrácej čas a energii přáním, abys byl někde jinde a dělal něco jiného.

hodiny

V daném čase můžeš prožívat pouze jediný okamžik

Pochop, že můžeš dělat v určitém okamžiku pouze jedinou věc, udělej ji dokonale, a pak přejdi k další. Nikdy se nesnaž hledět moc daleko vpřed