Blog Sluneční květ

Dovol svému vnitřnímu světlu zářit

picha

Je mnoho důležitých lekcí, kterým se musí každý v životě naučit

Je mnoho důležitých lekcí, kterým se musí každý v životě naučit. Například je třeba naučit se dělat vše, co musí být uděláno, tiše a nenápadně, bez jakéhokoli hluku a slávy.

sebelitost

Nesmíš marnit drahocenný čas sebelitováním.

Jestliže rozséváš lásku a porozumění, stokrát se ti vrátí. Jestliže rozséváš kritiku a negace, také se ti stokrát navrátí. To, co je hluboko v tobě, se odrazí navenek v tvém žití.

koberecky

Má tvorba osobních koberečků podle posvátné geometrie

Vytvoření osobního koberečku podle posvátné geometrie podporuje propojení s Matkou Zemí a harmonizuje celý energetický systém člověka.

tvurce

Já jsem tvůrcem všeho stvoření

Jsi-li ochoten všechno Mi odevzdat a nic si neponechat, pak každá tvá potřeba bude zázračně splněna a tvůj život bude oplývat hojností, nebo otevřeš zdymadla, když se všeho pro Mne vzdáš

zzena

Jak nakládáš s věcmi, na kterých v životě záleží?

Jak nakládáš s věcmi, na kterých v životě záleží? Řadíš správně své hodnoty? Proč si nenajít čas ke ztišení se, k prozkoumání svých pohnutek, abys tak zjistil, zda jsou to ty nejvyšší hodnoty? Jen ty tak můžeš učinit.

dite

Uvědom si, že se můžeš změnit, a to velmi rychle, ale záleží to na tobě.

Tajemství úspěšné činnosti spočívá v tom, že chceme, aby byla úspěšná, a máme k ní tak kladný vztah, že tomu ani nemůže být jinak. Pustit se do obtížné práce s polovičatostí nemůže přivolat úspěch; když však do ní vložíš celé své srdce a opravdovou touhu vidět dobré dílo, dopadne tvé dílo jen i tím skutečně nejlepším způsobem.

laska

Láska je ve vzduchu

Láska je ve vzduchu. Pociťuj její vřelost, radost z ní a svobodu, která s ní přichází. Láska je vnitřní stav bytí. Není třeba o ní mluvit, protože se projevuje sama tisícero způsoby:

sila

Čerpej z nekonečného vnitřního zdroje moci a síly

Čerpej z nekonečného vnitřního zdroje moci a síly

naslouchani

Naslouchej tomu, co ti musím říkat v tichosti – naslouchej i mému nejtiššímu šepotu.

Dbej, abys měl ve svém životě dokonalý vzor a plán. Neexistuje nic náhodného. I když se ti to může zdát velmi podivné, vše je v Mém božském plánu.

sobectvi

Očisti se od sobectví!

Dokud nejsi ochoten se Mi odevzdat a najít si čas, aby ses ztišil a se Mnou sladil, nemám žádný prostředek, jak bych pracoval v tobě a skrze tebe.