Blog Sluneční květ

Dovol svému vnitřnímu světlu zářit

mlhovina

Já jsem láska

Já jsem láska. Abys Mě poznal, musíš mít ve svém srdci lásku, protože bez ní Mě poznat nemůžeš.

ryba

Nechť tvůj život překypuje novým; je však nutné zbavit se starého

Nechť tvůj život překypuje novým; je však nutné zbavit se starého, a udělat tak místo pro vstup nového.

touha

Jaká je tvá nejhlubší touha?

Vždy si pamatuj, že když po něčem moc toužíš, můžeš toho dosáhnout. Když toužíš po jednotě, po celistvosti, může být tvá, jestliže pro ni vše uděláš

radost

Dělej to, co těší tebe, a nech ostatní dělat to, co vyhovuje jim.

Ať je ve všem rovnováha. Pracuj pilně, ale také se nauč pořádně si hrát a dělat to, co ti působí radost, ať je to cokoliv.

rosa

Miluj své bližní jako Já miluji tebe

Zameť si nejdříve před vlastním prahem

žena

Já Jsem

Dříve než zaseješ semeno do země, vypadá jako každé jiné semeno, hnědé a vysušené, jako by v něm nebyla vůbec žádná životní síla.

ruce

Ať Moje láska a světlo volně proudí do tebe a skrze tebe ven do světa

Ať Moje láska a světlo volně proudí do tebe a skrze tebe ven do světa.

cas

Nikdy nemař čas přesvědčováním sebe sama, že nemáš čas a že jsi příliš zaměstnán

Nikdy nemař čas přesvědčováním sebe sama, že nemáš čas a že jsi příliš zaměstnán

tady

Plně se raduj z dnešního dne; užívej ho, jako by byl tvým posledním.

Žij pro přítomnost. Nesnaž se hnát dopředu, nedělej plány na zítřek, protože zítřek možná vůbec nenastane. Plně se raduj z dnešního dne; užívej ho, jako by byl tvým posledním

dar

Pouze tehdy, když vše dáš, vše dostaneš

Pouze tehdy, když vše dáš, vše dostaneš.