Blog Sluneční květ

Dovol svému vnitřnímu světlu zářit

dar

Jak se naučíš dávat, tak budeš dostávat

Jak se naučíš dávat, tak budeš dostávat. Otevři své srdce a rozdej všechno, co můžeš, z darů, které ti byly dány. Rozdávej ze své lásky, moudrosti a porozumění

srdce

Měj své srdce bezstarostné a vlož, veškerou svou důvěru, víru a jistotu ve Mne.

Měj své srdce bezstarostné a vlož, veškerou svou důvěru, víru a jistotu ve Mne.

tea

Život je takový, jaký jej uděláš

Nemarni čas planými myšlenkami a klábosením. Využij každou chvíli pro láskyplné, kladné a tvořivé myšlenky a slova.

klid

Máš-li ve svém nitru dokonalý klid, j si schopen překonat vnější stresy a napětí

Můj plán pro tebe je dokonalý a naplní se přesně v pravý čas. Nikdy se nepokoušej nic uspěchat, ale všemu nech volný průběh a vývoj.

síla muže

Síla muže

síla muže

cesta

Vzdávej stálé díky za nový den a novou cestu

Vzdávej stálé díky za nový den a novou cestu, za novou příležitost začít znovu.

mlhovina

Já jsem láska

Já jsem láska. Abys Mě poznal, musíš mít ve svém srdci lásku, protože bez ní Mě poznat nemůžeš.

ryba

Nechť tvůj život překypuje novým; je však nutné zbavit se starého

Nechť tvůj život překypuje novým; je však nutné zbavit se starého, a udělat tak místo pro vstup nového.

touha

Jaká je tvá nejhlubší touha?

Vždy si pamatuj, že když po něčem moc toužíš, můžeš toho dosáhnout. Když toužíš po jednotě, po celistvosti, může být tvá, jestliže pro ni vše uděláš

radost

Dělej to, co těší tebe, a nech ostatní dělat to, co vyhovuje jim.

Ať je ve všem rovnováha. Pracuj pilně, ale také se nauč pořádně si hrát a dělat to, co ti působí radost, ať je to cokoliv.