Blog Sluneční květ

Dovol svému vnitřnímu světlu zářit

láska

Láska je základem duchovního života.

Vstup do dnešního dne se srdcem překypujícím láskou, radostí a díkůvzdáním, šťasten, že žiješ, srozuměn s tím, co děláš a kde jsi; nahlédni dokonalost dne, který přichází.

život

Žij vědomě

Když se poprvé něco učíš, ať je to řízení auta, plavání nebo hra na hudební nástroj, dáváš si dobrý pozor na každý počin a každý pohyb, který vykonáš. Děláš chyby, ale nikdy se nevzdáváš

rovnováha

Nikde v přírodě se nesetkáš se stresem nebo napětím

Nikde v přírodě se nesetkáš se stresem nebo napětím. Semeno prochází celým svým cyklem; nemusí pro to nic dělat, musí pouze všemu nechat volný průběh.

jednota

Pracujme jako jeden, žijme jako jeden, buďme jako jeden

Pro víru je třeba udělat víc, než jen nečinně sedět v pozadí a nechat vše na Mně. Musíš sehrát svou úlohu, protože „podle tvé víry se ti bude dít“.

dar

Uč se dávat svobodně ze všeho, co máš

Uč se dávat svobodně ze všeho, co máš. Uč se také vděčně přijímat vše, čeho se ti dostává; a užívej to moudře pro rozvoj a zlepšení celku. Dáváš-li, dávej svobodně a nepočítej, co to stojí.

osobní tetování

Ráda tvořím osobní návrhy na tetování.

Ráda tvořím osobní návrhy na tetování. Je to velmi silný energetický zářič pro daného člověka.

povznes

Neber nic jako samozřejmost, ale uvědom si, jak jsi požehnán.

Neber nic jako samozřejmost, ale uvědom si, jak jsi požehnán.

svoboda

Čím lépe se na.učíš život žít, tím více se s ním ztotožníš a budeš se v něm pohybovat svobodně a bez zábran.

Vše se zdokonaluje praxí. Čím lépe se na.učíš život žít, tím více se s ním ztotožníš a budeš se v něm pohybovat svobodně a bez zábran.

horolezec

Někteří lidé stále hledají a nemohou nalézt svou pravou životní cestu

Není možné, aby pouze jedna cesta byla správná a ostatní špatné.

klid duše

Nikdy se v ničem neomezuj

Čím vyšší jsou tvé cíle, tím lépe. Nikdy se v ničem neomezuj.