Kategorie: Myšlenka dne

vune

Modlitba tě spojuje s tvou nejušlechtilejší částí

Život bez modlitby je prázdný a bezvýznamný, protože modlitba tě spojuje s tvou nejušlechtilejší částí, která ti odhaluje plnost tohoto slavného života, který je tvým pravým dědictvím

skutek

Když víš, že je něco správné, pak to neváhej ihned uskutečnit

Jsi-li v pochybnostech, máš-li něco podniknout, proč se neztišit a nepočkat na Mne a nikdy nespěchat dopředu a nedělat nic bez Mého požehnání?

sun

Začni vnímat krásy přírody všude kolem sebe

Proč se neuvolnit? Přenech své starosti Mně, protože čím více shonu a napětí je v tvém životě, tím méně toho dokážeš.

malba

Je tolik nádherných věcí, které lze v životě dělat, ale co umíš nejlépe?

Je tolik nádherných věcí, které lze v životě dělat, ale co umíš nejlépe? Objev to a potom jdi za tím, konej své dílo a raduj se z něj.

houpacka

Nenech se ničím z vnějšku uvést do depresí

Bez víry se nemůžeš vydat na svou duchovní cestu. Bez důvěry není lásky; a bez lásky je život prázdný. Otevři své srdce a dovol lásce plynout, ať se jeví život na povrchu sebe nejsnadnější.

krok

Jestliže upadneš, jednoduše se seber a zkus to znovu

Když malé dítě, které se učí chodit, upadne, neztratí odvahu, ale zvedne se a zkouší to znovu a znovu, dokud nezvládne umění chůze.

cesty

Je mnoho možných cest, ale jejich cíl je společný

Je mnoho možných cest, ale jejich cíl je společný. Vždy existuje snadná i obtížná cesta k dosažení cíle. Existuje cesta buď přímá, nebo klikatá; k cíli lze jít přímo vzhůru, či oklikou.

duvera

Uč se hledat v sobě odpovědi na všechny otázky

Uč se hledat v sobě odpovědi na všechny otázky. Věnuj čas ztišení a v klidu najdi odpověď. Nikdy nezoufej, jestliže odpověď nepřichází hned.

svetlo

Svým živoucím příkladem můžeš pomoci změnit temnotu ve světlo.

Ty duše, které jsou Mi věrné, žijí, jednají a své bytí uskutečňují v Mém světle a v Mé lásce, jsou plně ochraňovány před ničivými silami. Proto se neohýbej pod starostmi světa nebo podmínkami svých bližních. Když se pod touto tíhou ohneš, nemůžeš pomáhat, neboť se staneš částí chaosu, v němž se svět nachází. Protože temnota...

rovnovaha

Nechť tvé učení přichází zevnitř; využij vše, co máš v sobě.

Nikdy v žádném případě neuzavírej své srdce a svou mysl. Nikdy neměj obavy z nového, cizího, neobvyklého